کنار شما بودن را ارج می‌نهیم

حضور جناب آقای سلیمانی در مجموعه مهرآزماطب را گرامی می‌داریم  

ضمن درود بی پایان بر شما، بر خود لازم و واجب می‌دانیم که از تک‌تک عزیزانی که در مجموعه مهرآزماطب حضور بهم رساندند و توفیق دیدارشان را داشتیم از جمله مدیران ارشد و نمایندگان سازمان‌های بزرگ، و همچنین مشتریان گرانقدر، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

.: بودن کنار شما، در آینده نیز باعث دلگرمی و امتنان ما خواهد بود :.