نمایشگاه ایران هلث 1402

نمایشگاه ایران هلث بعنوان دومین رویداد بزرگ در حوزه تحهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دارویی و خدمات سلامت در منطقه که سالانه با حضور جمع کثیری از شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی برپا می‌گردد فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بیش از 25000 نفر بازدیدکنندگان تخصصی و دست‌اندرکاران این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیت‌ها و نوآوری‌های آتی خود را هدایت نماید.