لیست محصولات سازمان پزشکی

محصولات امسیگ

فشارسنج بازوئی (BO20)

فشارسنج بازوئی ( BO77 Plus)

فشارسنج بازوئی (BO73 Plus)

فشارسنج بازوئی (BO75 Plus) آداپتوردار

فشارسنج بازوئی (BO44 Plus) سخنگو- آداپتوردار

فشارسنج بازوئی (BO26 Plus) آداپتوردار       

فشار سنج عقربه ای به همراه گوشی پزشکی( پالم، رومیزی)   

گوشی معاینه پزشکی (St112) 

گوشی معاینه پزشکی (St110)

گوشی معاینه پزشکی (ST83 plus)

دستگاه بخور صورت (FC16)

دستگاه بخور سرد و گرم (US494)

دستگاه بخور سرد (US424)

دستگاه بخور سرد (US424 Baby)

دستگاه بخور سرد (US422)

دستگاه بخور سرد (US444)

دستگاه بخور سرد (US442)

دستگاه بخور سرد (US408)

ترمومتر دیجیتال (CF02)         

ترمومتر لیزری (CT95)

ترمومتر لیزری (CT96)

ترمومتر لیزری (CT98)

ترازو مکانیکی (MW86)

نبولایزر (NZ79)

ترازو دیجیتال لمسی (BD46)

بالش طبی مموری فوم (PL73)

ترازو دیجیتال (GW34)

بالش طبی مموری فوم (PL78)

ترازو دیجیتال (GW32)

بالشت طبی (PL76)

ترازو دیجیتال (PW22)

بالش پشت کمری (KF02)

ترازو دیجیتال (GW30)

بالش پشت کمری (MF02)

فشارسنج مچی دیجیتال (BW31)   

تشکچه برقی حرارتی (PH108) (PH106)

بالش پشت کمری (MF10)       

بالش طبی گردنی (MF12 Plus)

بالش طبی زیرنشیمنی (MF14) (MF04)

کیسه آبگرم ساده و کاوردار

ماساژور بدن (ML110) (ML104)

ماساژور پا (FW333)

ترازو مکانیکی (MW84)

محصولات آدور

گردن بند طبی نرم پددار (110021)

گردن بند طبی نیمه سخت (110071)

گردن بند طبی سخت (110031)

گردن بند طبی سخت چانه دار (110061)

گردن بند فیلادلفیا (130041)

گردن بند فیلادلفیا نای باز (130051)

آویز دست شانه ای (230021)

آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی (230031)

آویز دست گردنی با بازوبند الحاقی (230411)

آویز دست گردنی 2 تکه (230510)

آویز دست گردنی (210401)

آویز دست ابداکشن (230040)

شست بند آتل دار نئوپرنی (210211)

شست بند آتل دار بلند نئوپرنی  (210391)

مچ شست بند آتل دار نئوپرنی دوطرفه (210261)

مچ بند آتل دار نئوپرنی دوطرفه FREE(210270)

مچ بند قابل تنظیم نئوپرنی انگشتی FREE(210180)

مچ بند آتل دوطرفه ابری (210561)

مچ شست بند آتل دار دوطرفه ابری (210271)      

مچ بند آتل دار ابری بلند (چپ و راست)(211531)

مچ بند آتل دار الاستیک دوطرفه (210251)

مچ بند آتل دار نئوپرنی (211201)

مچ شست بند آتل دار نئوپرنی (211221)

مچ بند نیوپرنی با استرپ FREE (210160)

مچ بند قابل تنظیم الاستیک FREE (210200)

مچ بند الاستیک FREE (210170)

مچ کف بند شست دار الاستیک FREE (210280)

مچ کف بند شست دار نئوپرنی (210181)

مچ کف بند الاستیک (210190)

آتل انگشت FREE (210010)

اسپیلنت انگشت بلند (210221)

باند تنیس آلبو نئوپرنی ( 210041)

آرنج بند نئوپرنی ( 210031)

آرنج بند الاستیک جفت FREE (210030)

شانه بازوبند نئوپرنی ( 210051)

شانه بازوبند الاستیک (210071)

قوزبند کمربند آتل دار T.L.S.O (210081)

قوزبند الاستیک صادراتی (210441)

قوزبند الاستیک صادراتی پل دار (210451)

قوز بند اداری (کلاویکال)(240331)

قوز بندپل دار نئوپرنی (210061)

کتف بند الاستیک دو طرفه (210021)

کمربند کوتاه الاستیک صادراتی (240551)

کمربند طبی سخت نئوپرنی (190012)

کمربند طبی سخت نئوپرنی پددار (114012)

کمربند طبی سخت صادراتی (183012)

کمربند طبی سخت صادراتی پددار (210581)

کمربند طبی سخت صادراتی ویژه (164012)

کمربند طبی سخت الاستیک (210291)

کمربند طبی سخت بلند L.S.O (153012)

کمربند طبی نرم الاستیک (133012)

کمربند کار (184012)

کمربند محافظ لگن (136012)

فتق بند دوطرفه FREE (310020)

فتق بند یک طرفه (چپ و راست)(310010)

شکم بند لاغری نئوپرنی (210121)

شکم بند لاغری الاستیک قابل تنظیم ( 210571)

شکم بند تمام کـش پل دار

با کش ساپورت الحاقی (210311)

شکم بند تمام کش سگک دار (210341)   

شکم بند قابل تنظیم بعد از زایمان (210371)

شکم بند تمام کش قابل تنظیم صادراتی (210321)

شکم بند صادراتی ویژه (210361)

شکم بند بارداری طرح آمریکایی FREE (210110)

شکم بنددوران بارداری فوقانی و تحتانی (210611)

شکم بند موهری (210100)

گرمکن کلیه پشمی (210131)

گرمکن کلیه قابل تنظیم (210141)

حمایت کننده قفسه سینه (210421)

حمایت کننده قفسه سینه پس از جراحی (210511)

حمایت کننده قفسه سینه پس از جراحی ویژه بانوان (210591)

جوراب واریس کف دار بالای زانو FREE/AF (310055)

جوراب واریس صادراتی کف دار بالای زانو AF (310321)

جوراب واریس کف دار زیر زانو FREE/AD (310054)

جوراب واریس صادراتی کف دار زیر زانو AD (310331)

جوراب واریس کف دار بالای ران FREE/AG (310056)

جوراب واریس صادراتی کف دار بالای ران AG (310311)

جوراب واریس بدون کف بالای زانو BF FREE (310052)

جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای زانو BF (310351)

جوراب واریس بدون کف زیر زانو FREE/BD (150013)

جوراب واریس صادراتی بدون کف زیر زانو BD(310361)

جوراب واریس بدون کف بالای ران FREE/BG (310053)

جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای ران BG (310341)

جوراب واریس ویژه بنکل AG (310441)

زانوبند نئوپرنی با کشکک باز FREE (310150)   

زانوبند ایموبلایزر (310140)

زانوبند نئوپرنی پددار (102013)

زانوبند نئوپرنی ساده (171013)

زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک بسته (310271)

زانوبند قابل تنظیم  ابری با کشکک باز (310281)

زانو بند نئوپرنی 4 فنره (131013)

شکم بند لاغری الاستیک قابل تنظیم ( 210571)

شکم بند تمام کش پل دار با کش ساپورت الحاقی (210311)

شکم بند تمام کش سگک دار (210341)   

شکم بند قابل تنظیم بعد از زایمان (210371)

شکم بند تمام کش قابل تنظیم صادراتی (210321)   

شکم بند صادراتی ویژه (210361)       

شکم بند بارداری طرح آمریکایی FREE (210110)

شکم بنددوران  بارداری فوقانی و تحتانی (210611)

شکم بند موهری (210100)

گرمکن کلیه پشمی (210131)

گرمکن کلیه قابل تنظیم (210141)

حمایت کننده قفسه سینه (210421)   

حمایت کننده قفسه سینه  پس از جراحی (210511)

حمایت کننده قفسه سینه پس از جراحی ویژه بانوان (210591)

جوراب واریس کف دار بالای زانو FREE/AF (310055)

جوراب واریس صادراتی  کف دار بالای زانو AF (310321)

جوراب واریس کف دار زیر زانو FREE/AD (310054)

جوراب واریس صادراتی کف دار زیر زانو AD (310331)  

جوراب واریس ویژه بنکل AG (310441)

جوراب واریس  کف دار بالای ران FREE/AG (310056)

جوراب واریس صادراتی کف دار بالای ران AG (310311)

جوراب واریس بدون کف بالای زانو FREE/BF (310052)

جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای زانو BF (310351)

جوراب واریس بدون کف زیر زانو FREE/BD (150013)

جوراب واریس صادراتی بدون کف زیر زانو BD (310361)

جوراب واریس بدون کف بالای ران FREE/BG (310053)

جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای ران BG (310341)

زانوبند نئوپرنی با کشکک باز FREE (310150)

زانوبند ایموبلایزر (310140)

زانوبند نئوپرنی پددار (102013)

زانوبند نئوپرنی ساده (171013)       

زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک بسته (310271)

زانوبند قابل تنظیم  ابری با کشکک باز (310281)   

زانو بند نئوپرنی 4 فنره (131013)       

زانوبند پالمبو چپ و  راست (311161)       

زانوبند پتلا نئوپرنی (310160)

زانوبند نئوپرنی با کشکک بسته (310141)   

زانوبند با مفصل مدرج (310301)

زانوبند سگک دار (310191)

زانوبند پشمی (310240)

ساق بند زانو  الاستیک ژاکارد (310411)       

ساق بند زانو بند موهری الاستیک ( 310210)

ساق بند زانو بند حوله ای  الاستیک (310170)

ساق بند زانو بند الاستیک صادراتی (310220)

پد کشکک زانو نئوپرنی (310091)

قوزک بند نئوپرنی فنردار با کش لیگامانی (310061)

قوزک بندکف دار بلند با آتل پلی آمید (310050)   

قوزک بند نیوپرنی پشت باز (310101)

قوزک بند نئوپرنی ساده با کش لیگامانی (310081)

قوزک بند نئوپرنی فنردار جلوباز (310161)   

قوزک بندالاستیک با کش لیگامانی (310251)   

قوزک بند الاستیک (310070)

پاشنه پوش (340220)

هالوکس والگوس نرم FREE (340300)       

بانداژ هالوکس سخت نئوپرنی (340301)

هالوفیکس (331420)

اسپلینت انگشت پا (310450)       

اسپلینت کششی دراپ فوت (310440)       

لا انگشتی سیلیکونی (340171)

پد خار پاشنه سیلیکونی (340261)

کفی طبی سیلیکونی (34028)

کفی طبی چرمی (340211)

کفش زیر گچ (608501)

پد متا تارس (310030)

چشم بند FREE (140060)

چانه غبغب (110091)

محصـــــولات آوا

سرنگ 3CC اسلیپ جعبه دار

سرنگ 3CC اسلیپ فله

سرنگ 3CC لوئرلاک جعبه دار

سرنگ 3CC لوئرلاک فله

سرنگ 5CC اسلیپ فله

سرنگ 5CC اسلیپ جعبه دار

سرنگ 5CC لوئرلاک جعبه دار

سرنگ 5CC لوئرلاک فله

سرنگ 10CC اسلیپ

سرنگ 10CC لوئرلاک

سرنگ 20CC لوئراسلیپ

سرنگ 20CC لوئرلاک

سرنگ انسولین 1CC, G30 (تکی-10تایی)

سرنگ انسولین 1CC, G31

سرنگ انسولین 0.5CC, G31

سرسوزن پزشکی G18, G20, G21, G22, G23, G25, G27, G29, G30,

لانست خونگیری

سرسوزن پن انسولین

سرسوزن مزوتراپی

اسکالپ سبز

سرنگ خودتخریب (AD)

سرنگ و سرسوزن

سرنگ 2 سها

سرنگ 5 سها

سرنگ 10 سها

سرنگ 2/5 مینا دوتکه و سه تکه

سرنگ 5 مینا دوتکه و سه تکه

سرنگ 10 مینا

سرنگ 20 مینا

سرنگ 50 مینا

سرنگ گاواژ مینا

سرنگ انسولین سها

سرنگ انسولین حلما

سرنگ انسولین BD ./5 و 1

سرنگ انسولین آنالوگ

لانست 2پر و 4 پر

سرسوزن پن انسولین 6 ,5 ,4

دستکش‌ها و ماسک‌ها

دستکش لاتکس

دستکش وینیل

دستکش نیتریل

دستکش جراحی کم پودر  و بدون پودر

دستکش نخی جعبه دار

دستکش یکبارمصرف اطفال

دستکش یکبار مصرف فریزری

ماسک سه لایه پرستاری

ماسک N95

ماسک فیلتر بغل

شیلد صورت اطفال

چسب ها و پانسمان ها

چسب بخیه 76*4 فارما

چسب بخیه 100*6 فارما

چسب بخیه 100*12 فارما

چسب ضدحساسیت 3M با عرض 2/5 و 1/25

چسب ضدحساسیت شیشه ای 3M با عرض 2/5 و 1/25

چسب ضدحساسیت 2/5 و 1/25

چسب ضدحساسیت شیشه ای 2/5 و 1/25

چسب لکوپلاست 2/5

چسب لکوپلاست 5

چسب کمر گرگ

چسب کمر

چسب زخم-پاندا

چسب حصیری (سانتی)

چسب میخچه

چسب اتوکلاو

چسب ورزشی

چست لید

پانسمان آماده 10×10 / فارماپور

پانسمان آماده 20×10 / فارماپور

پانسمان آماده 30×10 / فارماپور

پانسمان ضدآب 10×10 / فارماپور

پانسمان ضدآب 15×10 / فارماپور

پانسمان ضدآب 20×10 / فارماپور

پانسمان ضدآب 25×10 / فارماپور

پانسمان ضدآب 30×10 / فارماپور

چسب آنژیوکت

دستگاه ها و محلول ها

فشارسنج دیجیتال بازویی

بتادین اسکراب

بتادین 250-60-1 لیتری

ژل سونوگرافی 260 سی سی و 1 لیتری

بخور گرم دوکاره – آنیساز

پالس اکسیمتر

ترازو دیجیتال بلوتوثی – OM

محلول ضدعفونی تک 100 سی سی (در فیلیپ تاپ)

متانول صنعتی 450 سی سی

ژل لوبریکانت 85 گرمی

ملزومات تزریق

ست سرم

میکروست

ست سرم دامی – سوپا

اسکالپ سبز، آبی، مشکی

هپارین لاک

آنژیوکت

آنژیوکت بی بران

سه راهی آنژیوکت

آبسلانگ

تیغ بیستوری

سوند معده

سوند نلاتون – سوندفولی

نخ کرومیک – نایلون – سیلک – سوپابن

کیسه ادرار صلیبی

کیسه ادرار دخترانه و پسرانه

شیت ادراری

نوار و دستگاه قند خون

دستگاه قند خون آوان

نوار قند خون آوان

دستگاه قند خون کرسنس

نوار قند خون کرسنس

لیست متفرقه

شانه شپش فلزی

تب سنج دیجیتالی

تب سنج جیوه‌ای

ترمومتر دیواری چوبی

کفش زیرگچ

قطره چکان شیشه ای

روپوش زنانه و مردانه

صداگیر گوش

کلیه بند پشم شتر

زانوبند پشم شتر

چسب Aterna پایه 60 میل انعطاف پذیر

چسب Aterna پایه کانوکس

تست‌های تشخیصی

تست بارداری خودکاری

تست بارداری کاستی

پنل 3 تستی اعتیاد

پنل 5 تستی اعتیاد

پنل 10 تستی اعتیاد

تست مورفین

رپید تست Covid

F.T.ECo

دمیار نوزاد

دمیار اطفال

دمیار بزرگسال

تقویم دارویی روزانه – هفتگی

قرص نصف کن

قطره چکان

پوار تنقیه

شیلدچشمی کشدار

نازل اکسیژن

ماسک اکسیژن اطفال و بزرگسال

تورنیکت (گارو)

اریگاتور

اپلیکاتور کرم

اپلیکاتور قرص

پوآر بینی

باند و گاز و پنبه

گاز استریل

گازغیراستریل 400 گرمی

گاز غیر استریل 500 گرمی

گازوازلینه 42 پدی

گازوازلینه تک برگی

باندکشی

باند فایبرگلاس

باند زیر گچ ( ول باند)

باند گچی

باندسوختگی

باندکناربافت

پدچشمی

پدچشمی چسب دار

شیلدچشمی جعبه دار

شیت ادراری

پاس باند

سرجی فیکس سر

زیرانداز بیمار

ملحفه رولی پرفراژ

کالای سلامت

کیسه آبگرم کاوردار

کیسه آبگرم برقی

کیسه سرد و گرم  8×10 برزنتی

کیسه سرد و گرم  11×15 برزنتی

کیسه سرد و گرم  20×15 برزنتی

کیسه سرد و گرم  25×15 برزنتی

کیسه سرد و گرم 33×15 برزنتی

عینک ژله ای

کیف کمک های اولیه (کوچک و بزرگ)

جعبه کمک های اولیه

ایرینگ الیافی پارچه ای

ایرینگ الیافی  جعبه دار مخمل

ایرینگ الیافی مخمل

پشتی گردنی الیافی

وکیوم مردانه

وکیوم زنانه

بادکش 6و12 لیوانه

لیوان حجامت 100 و 125 سی سی

اسپکلوم پیچی و دلفینی آتل انگشت آلومینیومی

کالای توانبخشی

توالت فرنگی تاشو

توالت فرنگی تاشو مبله

توالت فرنگی تمام پلاستیک دور باز

توالت فرنگی تمام پلاستیک دور بسته

قیف توالت فرنگی

عصا زیر بغل

واکر ساده

محصولات تزریقی

ست سرم

اسکالپ        

آنژیوکت    

میکروست

هپارین لاک

سه راهی آنژیوکت

ست تزریق خون

سر سوزن اسپاینال

البسه بیمارستانی

گان (جراح و بیمار)

شان

لباس بیمار

پاپوش        

کلاه آکاردئونی    

رول ملحفه و رو بالشتی

زیر انداز بیمار

ملزومات بیمارستانی

نخ جراحی

تیغ بیستوری

اسپکلوم پیچی  و دلفینی

چست لید

ماسک اکسیژن

نازال اکسیژن

لوله ادرار

لگن زیر بیمار

یورین بگ

کیسه ادرار صلیبی

لوله تراشه  ساده و کافدار

سوند نلاتون فولی و معده

ایروی

اریگاتور

آبسلانگ

تب سنج ساده و دیجیتال

شیت های ادراری

ارتوپدی

باند زیر گچ (ولباند) و باند گچی

باند  فایبر گلاس ارتو پدی

انواع آتل های سنتتیک

انواع ساپورت‌های ارتوپدی (گردنبند، زانوبند، کمربند، و…)

گردن بند فیلا دلفیا ساده و نای باز

آتل انگشت آلومینیومی

محصولات استومی

کیسه استومی (ایلئوستومی/کلوستمی‌یروستومی)

چسب های پایه

متعلقات خانواده استومی