لیست محصولات سازمان آزمایشگاهی

کیت‌های هورمونی

کیت‌های تولیدی پیشتاز طب

کیت‌های تولیدی منوکیت

کیت‌های تولیدی ایده آل

کیت‌های وارداتی منوبایند

کیت‌های وارداتی آئسکو

کیت‌های تولیدی نویان نگین پارسیان

کیت‌های تولیدی پادتن گستر ایثار (PGI)

کیت‌های تولیدی پیشگامان سنجش (PSI)

کیت‌های تولیدی پادتن علم

کیت‌های تولیدی دیازیست

کیت‌های بیوشیمی

کیت‌های پارس آزمون

کیت‌های بایرکس

کیت‌های پادکو

کیت‌های Biomed

کیت‌های شرکت من

کیت‌های Oudit

کیت‌های Aptec

کیت‌های زیست شیمی

کیت‌های سران تشخیص (ST)

کیت‌های ریتون (RITON)

کیت‌های بیونیک

کیت‌های فیشر

کیت‌های دیازیم

کیت‌های درمان فرازکاو

کیت‌های دیالب

آون (فور)

آون 25 لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

آون 55 لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

آون 85 لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

آون 100 لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

اینکوباتور

اتو (اینکوباتور) 25 لیتری c 70 با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ هوشمند

اتو (اینکوباتور) 55 لیتری c 70 با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ هوشمند

اتو (اینکوباتور) 85 لیتری c 70 با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ هوشمند

اتو (اینکوباتور) 100 لیتری c 70 با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ هوشمند

اتو (اینکوباتور) شیکردار 55 لیتری c 70 با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی/ هوشمند

بن ماری

بن ماری جوش 6 خانه با سیستم کنترلر آنالوگ/ با سیستم کنترلر دیجیتالی

بن ماری جوش 8 خانه با سیستم کنترلر آنالوگ/ با سیستم کنترلر دیجیتالی

بن ماری جوش دربدار با سیستم کنترلر آنالوگ/ با سیستم کنترلر دیجیتالی

بن ماری سرلوژی با دقت دهم درجه و سیستم سیرکولیشن و کنترلر دیجیتالی

بن ماری شیکردار با دقت دهم درجه و سیستم کنترلر دیجیتالی

روتاتور

روتاتور خطی با سیستم کنترلر دیجیتالی

روتاتور الاکلنگی با سیستم کنترلر دیجیتالی

روتاتور V.D.R.L با سیستم کنترلر دیجیتالی

روتاتور (شیکر ارلن بالن) با سیستم کنترلر دیجیتالی

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت با سیتم کنترلر دیجیتالی

سانتریفوژ 8 شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

سانتریفوژ 12 شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

سانتریفوژ 16 شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

سانتریفوژ 16 شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

سانتریفوژ 16 شاخه با بکد بلند، هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ 4 شاخه 50 سی سی، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوز 24 شاخه یونیورسال، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

سروفیوژ

سروفیوژ 18 شاخه، با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی

سروفیوژ 24 شاخه، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی/ دیجیتالی هوشمند

شیکر لوله

شیکر لوله یک زمانه (1 حالته) با سیستم کنترلر آنالوگ

شیکر لوله دو زمانه (2 حالته) با سیستم کنترلر آنالوگ

هات پلیت

هات پلیت مدور به قطر CM 16 با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

هات پلیت مدور به قطر CM 21/5 با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

هات پلیت مستطیل به قطر CM 38*24 با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

همزن مغناطیسی

همزن مغناطیسی بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

همزن مغناطیسی دو خانه بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

همزن مغناطیسی سه خانه بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

همزن مغناطیسی با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

همزن مغناطیسی دو خانه با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

همزن مغناطیسی سه خانه با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ/ دیجیتالی

هود

هود شیمیایی کوچک استاندارد فلزی 80*54*180 CM/ بزرگ استاندارد

هود شیمیایی بزرگ استاندارد فلزی 120*70*220 CM/ بزرگ استاندارد

هود شیمیایی چوبی عرض 150- عرض 180

هود لامینار کلاس II عرض 90- عرض 100- عرض 110

هود لامینار کلاس II عرض 90

متفرقه

لوپ سوز

میکسر هماتولوژی

میز توزین 90*90*80

اتاقک P.C.R با درب دستی (Workstation)/ با سیستم کنترلر دیجیتالی

سرنگ‌ها و سر سوزن‌ها

سرنگ میبد 2، 2.5، 5 و 10 سی سی

سرنگ سها 2، 5 و 10 سی سی

سرنگ انسولین سرخود1 سی سی – G30 و G31

سرنگ انسولین سرخود 0.5 سی سی- G31

سرنگ لوئراسلیپ بدون جعبه 3 و 5 سی سی

سرنگ 5 سی سی لوئراسلیپ جعبه دار

سرنگ لوئراسلیپ 10 و 20 سی سی

سرنگ لوئرلاک جعبه دار 3 و 5 سی سی

سرنگ لوئرلاک بدون جعبه 3 و 5 سی سی

سرنگ لوئرلاک 10 و 20 سی سی

سرنگ خود تخریب 5/0 AD

سرسوزن G18، G20، G21، G22، G23، G25، G29، G30

سرسوزن ونوجکت G21، G22       

متفرقه

استول باتل

اپلیکاتور

سواپ پنبه دار و سواپ داکرون

ظرف یورین 24ساعته

لیبل حرارتی کم چسب، چسب متوسط و پر چسب

اندیکاتور نواری فور و اتوکلاور

اندیکاتور ویالی فور و اتوکلاور

سفتی باکس‌ها

سیفتی باکس نیم

سیفتی باکس 1 و 1.5 و 2 و 3 و 4

سیفتی باکس 5 و 7 و 9 و 12

انواع درب و  لوله‌ها

استول باتل

اپلیکاتور

سواپ پنبه دار و سواپ داکرون

ظرف یورین 24ساعته

لیبل حرارتی کم چسب، چسب متوسط و پر چسب

اندیکاتور نواری فور و اتوکلاور

اندیکاتور ویالی فور و اتوکلاور

لوله‌های با افزودنی وکیوم

لوله ونوجکت CBC K2 75*13 حجم (2ml) و (3ml)

لوله ونوجکت CBC K3 75*13 حجم (2ml) و (3ml)

لوله کلات ونوجکت 75*13 (4ml)

لوله کلات ونوجکت 100*13 (6ml)

لوله کلات ونوجکت  100*16 (9ml)

لوله ژل دار ونوجکت 75*13 (3.5ml)

لوله ژل دار ونوجکت 100*13 (5ml)

لوله ژل دار ونوجکت 100*16 (9ml)

ونوجکت 1.8PT/PTT و 2.7PT/PTT لوله

لوله  ESR ونوجکت 1.28 و 1.6 دستگاهی

لوله  ESR ونوجکت دستی

لوله سدیم هپارین ونوجکت

لوله‌های با افزودنی بدون خلا

لوله ساده CBC K2

لوله طرح وکیوم CBC K2

لوله ساده CBC K3

لوله کلات ساده100*13 (6ml)

لوله ژل دار ساده 100*13 (5ml)

لوله ژلدار 86*12 و لوله ژلدار 100*16

لوله اطفال CBC

لوله PT/PTT

لوله PT و ESR

لوله 1.8 طرح وکیوم PT

لوله ESR

یورین باتل‌ها

یورین باتل ml40 و ml90 شفاف استریل PS

یورین باتل ml90 مات استریل PP

یورین باتل ml40 و ml90 شفاف غیر استریل

یورین باتل ml60 و ml90 مات غیر استریل

پودرهای خوراکی

پودر دکستروز فویلی 55 گرمی ساده و طعم دار

پودر دکستروز قوطی 55 گرمی ساده و طعم دار

پودر دکستروز فویلی 82/5 گرمی ساده و طعم دار

پودر دکستروز قوطی 82/5 گرمی ساده و طعم دار

نوک سمپلرها

نوک سمپلرزرد

نوک سمپلرآبی

نوک سمپلرسفید

نوک سمپلرکریستالی

نوک سمپلرزرد استریل فیلتر دار

نوک سمــپلرآبی استریل فیلتردار

اسپکلوم‌ها

اسپکلوم پیچی متوسط صادراتی

اسپکلوم پیچی نولی پار

اسپکلوم دلفین متوسط

اسپکلوم دلفین کوچک

میکرو تیوپ‌ها

میکروتیوپ 0.2ml، 0.5ml، 1.5ml، 2ml، 5ml

میکروتیوپ استریل 0.2ml، 0.5ml، 1.5ml، 2ml، 5ml

فالکون‌ها

فالکون تیوپ مدرج 10ml، 15ml، 50ml

فالکون پایه دار مدرج 50ml

فالکون تیوپ استریل 10ml، 15ml

فالکون تیوپ مدرج 50ml استریل

فالکون تیوپ 15ml مشکی

کاپ‌ها

کاپ اتوآنالایزر آلفا سیکس ALPHA – CLASIC

کاپ اتوآنالایزر هیتاچی HITACHI

کاپ اتوآنالایزر  BT-3000

کاپ اتوآنالایزر سلکترا

کاپ اتوآنالایزر ( نیم سی سی ) RA1000

کاپ اتوآنالایزر ( 4 پر ) RA1000

پلیت‌ها

پتری دیش 6 سانت و 8 سانت استریل

پتری دیش 8 سانت استریل دو خانه

پتری دیش 8 سانت استریل سه خانه

پتری دیش 10سانت استریل

پتری دیش 10سانت استریل سه خانه