لیسانس شیمی کاربردی

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1387 به عنوان کارشناس فروش، مدیر داخلی، معاونت دپارتمان آزمایشگاهی و معاونت بازرگانی آزمایشگاهی

09030982144 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

02143000059 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام