لیسانس ریاضی کاربردی

5 سال سابقه حضور در هیأت بسکتبال استان تهران

1 سال سابقه حضور در استانداری تهران

ا سال سابقه حضور در کادر اداری کارخانه چینی مقصود

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1400 به عنوان پشتیبان فروش

09129384092 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

05136159314 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام