کارشناس فروش

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰۹۹۳۴۸۹۸۳۷۴ (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

02143000059 داخلی 422 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید) داخلی 

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام