2 سال سابقه به عنوان سرپرست خرید

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1398 به عنوان سرپرست و پشتیبان خرید

09375014482 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

05136159285 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام