لیسانس عمران و فوق لیسانس عمران (سازه)

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1401 به عنوان پشتیبان فروش آزمایشگاهی

09027887247 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

05136159902 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام