کاردانی الکترونیک

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1394 به عنوان کارشناس فروش

09934898451 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام