لیسانس مهندسی مکانیک

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1399 به عنوان مسئول انبار و کارشناس فروش

09358211026 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

05136159919 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام