دارای مدرک دیپلم

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1399 به عنوان کارشناس فروش

09934898456 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام