کارشناسی مهندسی شیمی (گرایش صنایع غذایی) و کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

7 سال سابقه مدیریت فنی آزمایشگاه اکرودیته

3 سال سابقه مسئول کنترل کیفیت در صنایع تولیدی غذایی

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1400 به عنوان کارشناس فروش صنعت شیر و فرآورده‌های آن

09934898425 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

05136159912 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام