لیسانس فناوری اطلاعات و فوق لیسانس مدیریت مالی

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1394 به عنوان کارشناس مالی و فروش آزمایشگاهی

09155573378 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

05136159204 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام