کارشناس بازرگانی بین الملل و امور گمرکی

فعال در امور واردات، تخصیص، اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا

آشنا به اسناد خرید بین المللی، حمل و نقل بین المللی و انیکوترمز 2010 و 2020

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1401 به عنوان کارشناس بازرگانی

09934898358 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

02143000059 داخلی 429 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام