لیسانس برق

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1397 به عنوان کارشناس فروش سازمانی

09934898453 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام