کاردانی مهندسی پزشکی و کارشناسی مدیریت MBA

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1397 به عنوان کارشناس و سرپرست فروش

09059171001 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام