لیسانس شیمی محض

آموزشیار دانشگاه

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1392 به عنوان کارشناس فروش و معاونت دپارتمان شیمیایی

09385801476 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

05136159214 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام