مدیریت واحد شیمیایی

لیسانس شیمی محض

آموزشیار دانشگاه

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1392

09385801476 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

02143000059  داخلی 480(برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام