سرپرست فروش لاین صنایع غذایی

لیسانس صنایع غذایی

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1395

09151193350 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

02143000059  داخلی 482(برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام