دارای مدرک کارشناسی

سابقه حضور در مهرآزماطب از سال 1400 به عنوان کارشناس علمی

09934898461 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

05136159920 (برای تماس روی شماره تلفن کلیک بفرمایید)

آدرس ایمیل (برای ارسال ایمیل روی آدرس ایمیل کلیک بفرمایید)

صفحه اینستاگرام